Wielka Kapituła Orderu Świętego Stanisława - Stowarzyszenie Dam i Kawalerów Orderu św Stanisława w Polsce

CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki.
Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics (statystyki oglądalności) oraz skrypt serwisu Facebook, który również może zapisywać ciasteczka.
Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

Szanowni Państwo na łamach naszej strony zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce rozpoczynamy prezentację sylwetek Kawalerów Orderu , oraz członków Stowarzyszenia i ich dokonań na płaszczyźnie charytatywnej. Prezes Zarządu  

012


Parafia p.w. Świętego Krzyża

W dniu 13 maja 2018 roku odbyła się Inwestytura Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.

 

Rozpoczęcie ceremonii nastąpiło o godz. 13 Mszą św. w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 3.

 

 Ks. Proboszcz Zygmunt Robert Berdychowski powitał władze  Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Polsce: Wielkiego Mistrza - Stanisława Iwańczaka i Wielkiego Kanclerza Prof. dr hab. Mirosława Nadera oraz członków Kapituły i kandydatów do Orderu.

Mszy przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej.

Mszę  celebrowali:

 1.  ks. Proboszcz Zygmunt Robert BERDYCHOWSKI,
 2.  ks. Biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz,
 3.  ks. Dr Wiesław Niewęgłowski,
 4.  ks. Krzysztof Gołębiewski,
 5.  ks. Prałat Edmund Skalski,
 6.  ks. Paweł Rycyk,
 7.  Ks. Kazimierz Chrostowski MIC,  
 8.  Ks. kanonik Jan Wasilewski,  
 9.  Ks. Wacław Piszczek.

Uczestnicy uroczystości  uczcili pamięć  zmarłych Kawalerów Orderu Św. Stanisława

Prof. dr hab. Marka Kwiatkowskiego- byłego Wielkiego Mistrza naszego Orderu oraz:  Ks. Arcybiskupa Rektora dr Tadeusza Gocłowskiego,  Ks. Biskupa Polowego WP gen. prof. Tadeusza Płoskiego, prof. dr hab. Mirosława Ponczka, prof. dr hab. inż. Kazimierza Szulborskiego, mgr inż. Mariana Węgorowskiego oraz  inne osoby zmarłe.

Fragmenty pism czytali: prof. Ewa Swoboda-Kopeć i dr Jacek Macyszyn

Ordery poświęci  ks. biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz.

 

Po Mszy Gości przywitł  prowadzący - Mirosław Nader.

       Ekscelencjo Księże biskupie, Wielebni księża, Dostojni goście, Damy i Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, Szanowni Zgromadzeni witam wszystkich w imieniu Kapituły Orderu.

Nasze doroczne inwestytury otwiera pieśń: „Witaj, majowa jutrzenko” znana też jako: Mazurek 3 Maja czy  Trzeci Maj.  Tekst- Rajnold Suchodolski.

Pieśń: „Witaj, Majowa Jutrzenko „w wykonaniu - Państwowego Zespółu Ludowego Pieśni i Tańca  „MAZOWSZE”.

Dostojni Goście, Szanowne Damy i Kawalerowie,

Szanowni Państwo,

znajdujemy się w historycznej siedzibie Orderu Świętego Stanisława. To w tym miejscu, w murach Kościoła św. Krzyża w Warszawie 7 maja 1765 roku, a więc 253 lata temu, Król Stanisław August Poniatowski  wręczył po raz pierwszy Ordery Św. Stanisława. Warto przypomnieć, że  2015 roku, a więc w 250-lecia ustanowienia Orderu, erygowana została w tym Kościele tablica pamiątkowa. Nawa środkowa przy wejściu. Muszę wspomnieć także zmarłego w dniu 10 sierpnia 2016 i zasłużonego dla Orderu Profesora dr hab. Marka Kwiatkowskiego. Prof. Marek Kwiatkowski w latach 2003-2016, za zgodą Prymasa Polski Jego Ekscelencji księdza Józefa Glempa pełnił funkcję Wielkiego Mistrza Orderu.

      Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Order św. Stanisława wyprzedził chronologicznie ustanowienie orderu wojennego Virtuti Militari – tak jak gdyby służba społeczna była dla króla równie ważna jak bohaterska postawa żołnierza na polu walki.

        Po latach słabości wewnętrznej i obcych wpływów, w ślad za ideami rewolucji amerykańskiej i przebudzenia społeczeństw w całej Europie, także i w Rzeczpospolitej poszukiwano dróg do przeprowadzenia reform. Reformy, jakkolwiek śmiałe nie ostały się w ogniu Targowicy i kolejnych rozbiorów.

         Pozostał jednak ślad w postaci nowej generacji obywateli zatroskanych o losy Rzeczpospolitej, obywateli gotowych do służby cywilnej i wojskowej.

       W tej atmosferze i z tej potrzeby powołano w 1765 Order św. Stanisława

 

Szanowni Państwo!

Mało jest okazji do celebrowania inicjatyw, które szczycą się tradycją sięgającą XVIII wieku. Tak długa i wspaniała historia to ogromne zobowiązanie dla nas, depozytariuszy owej tradycji z piękną dewizą  Orderu „Praemiando Incitat”.

         Naturalny okres nadawania orderów w dniu 3 maja, bądź w dzień św. Stanisława, stanowi dodatkową oprawę  obchodów rocznicy Konstytucji z 1791 roku. Pamiętamy, że Ojciec Święty Jan XXIIIustanowił świętego Stanisława, pierwszorzędnym Patronem Polski, a Święty  Jan Paweł  II nazwał go „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”. Przesłanie to wybrzmiewa jeszcze mocniej w 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski.

Szanowni Państwo, Dostojni Goście!    

Zanim przystąpię do prezentacji nowych Dam i Kawalerów Orderu, przedstawiam członków Wielkiej Narodowej Kapituły Orderu Świętego Stanisława w Polsce:

Przedstawiam Wielkiego Mistrza Orderu Świętego Stanisława w Polsce naszego Seniora  Pana Płk. Stanislawa Iwańczaka - ministra pełnomocnego za czasów Prezydenta Augusta Zaleskiego na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii. To za sprawą Pana Ministra Order funkcjonuje ponownie w Polsce. Jest Pan, - Wielki Mistrzu - swoistą klamrą spinającą czasy Orderu Św. Stanisława w Wielkiej Brytanii i odnowiony Order w wolnej Polsce.

 

Przedstawiam Honorowego Kanclerza Kapituły Orderu Pana mgr inż. Mariana Salę.

Funkcję Wielkiego Kanclerza Wielkiej Narodowej Kapituły Orderu  Świętego Stanisława w Polsce pełni obecnie prof. dr hab.  Mirosław Nader.

Przedstawiam pozostałych Członków Kapituły Orderu

Moi zastępcy:

 1. Z-ca Wielkiego Kanclerza -   płk. dr inż. Jacek Macyszyn -Prezes Stowarzyszenia Dam i Kawalerów w Polsce,
 2. Z-ca Wielkiego Kanclerza – prof. dr hab. Janusz Cisek U. Jagielloński,
 3. Z-ca Wielkiego Kanclerza - dr  hab. n. med. Ewa Swoboda-Kopeć Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 4. Ks. Zygmunt Robert Berdychowski CM –proboszcz tut. Parafii,
 5. Płk. dypl.pil Michał Fałat – prezes Fundacji Skarby Narodu,
 6. Jacek Gromek- działacz społeczny,
 7. Kazimierz Kuberski- Kancelaria Prezydenta,
 8. Adam Miczajka – bankowiec,
 9. Dr n. med. Andrzej Misiak-lekarz Inst. Hematologii i Iransfuzjologii,
 10. Ks. dr Wiesław A. Niewęgłowski –były rektor Kościoła Środowisk Twórczych,
 11. Wojciech Papież- działacz społeczny,
 12. Dr Zbigniew Dunin-Wilczyński-historyk orderu,
 13. Dr n. med. Witold Witczak - lekarz -Wojskowy Instytut Medyczny.

 

Witam Komandorów:

Komandorii Mazowieckiej –komandor dr Andrzej Misiak,

Komandorii Lubelskiej-  komandor Wojciech Papież,

Komandorii Nadprzemszańskiej – komandor Tadeusz Dubiański.

Komandorii Śląskiej- komandor Marian Sala,

Komandorii Pomorskiej- komandor Stanisław Śliwa,

Witam Damy i Kawalerów Orderu Św. Stanisława  przybyłych na uroczystość oraz dostojnych gości i sympatyków Orderu.

           Szanowni Państwo

        Kapituła Orderu na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 r. po wnikliwym        rozpatrzeniu kandydatur zatwierdziła listę osób, które dzisiaj będą honorowane Orderem Świętego Stanisława.

        W klasie I Orderu honorujemy wyjątkowe osiągnięcia, zarówno organizacji jak   i osób indywidualnych. Przykładowo Ordery wręczyliśmy Polskiemu Stowarzyszeniu Chorych na Hemofilię,  Zespołowi Pieśni i Tańca „ŚLĄSK”,

       VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława IV w Warszawie.

             W tym roku wyróżniamy 2 instytucje: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca  „MAZOWSZE” oraz Liceum Ogólnokształcące „Radosna Nowina 2000” z Piekar k. Krakowa.   

     

 Krzyż Wielki Orderu Św. Stanisława -  I klasa otrzymuje:

 1. 1.    Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca  „MAZOWSZE” Kaseta z Orderem  -dyrektor Jacek Boniecki

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” od siedmiu dekad służy kulturze narodowej. Przez wielu nazywany fenomenem, zyskał tytuł Ambasadora Kultury Polskiej. Założyciel „Mazowsza”, Tadeusz Sygietyński, wybitny międzywojenny kompozytor zrealizował marzenie, aby ocalić od zapomnienia kulturę ludową, a w tym szlachetnym dążeniu wspierała go żona Mira Zimińska-Sygietyńska. Dzisiejsze „Mazowsze” modernizuje repertuar, wciąż jednak zakotwiczony w kulturze narodowej, pielęgnujący pamięć o perłach starszego repertuaru. Tego oczekuje liczna i wierna publiczność w kraju i za granicą.  Zespół artystyczny: chór, balet i orkiestra, liczy około 160 osób. Dyrektorem jest Pan Jacek Boniecki, dyrygent z wieloletnim doświadczeniem, kierownikiem chóru jest Pan Mirosław Ziomek, a kierownikiem baletu jest Pani Wioletta Milczuk.

 

 1. Liceum Ogólnokształcące „Radosna Nowina 2000” – Order na sztandar,    dyrektor ks. Paweł Rycyk,     Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach k. Krakowa zostało założone w 2002 r. przez Fundację im. ks. Siemaszki, który prowadził Zakład dla ubogiej i zaniedbanej młodzieży.

Fundacja prowadzona jest przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Szkoła w Piekarach jest otwarta na młodych ludzi potrzebujących wsparcia. Uczniowie Liceum są z różnych regionów, środowisk i kultur. Nauka w Piekarach jest dla nich często szansą na zdobycie dobrego wykształcenia, wszechstronny rozwój i początek budowania lepszej przyszłości. Od początku działalności do roku 2017 Liceum w Piekarach przyjęło w swoje mury blisko 2000 uczniów. Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią i sukcesami edukacyjnymi i wychowawczymi. Zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół.

 

Krzyż Wielki Orderu Św. Stanisława -  I klasa otrzymuje:

 

 1. Płk. pilot Józef Jagos,
 2. Prof. dr hab. n. med. Wojciech  Marczyński,
 3. Dr hab. inż. Bogdan Michailiuk,
 4. Prof. dr hab. inż. Jan Misiak
 5. Prof. dr hab. n. med. Joseph Schatzker,
 6. Tadeusz Burchacki,
 7. Tadeusz Chruszczyk 

 

II KLASA ORDERU KRZYŻ KOMANDORSKI Z GWIAZDĄ   OTRZYMUJE:

 

1.Grażyna Filipiak,  

2.Janusz Ossowski,

3.Andrzej Kempa,

4.Ks.dr Prałat Edmund Skalski

5.Wiesław Leszek Ząbek,

6.Grzegorz Ziarno.

 

Orderem św. Stanisława III klasy nagradzamy osoby wyróżniające się w swoim środowisku wzorową pracą samorządową, działalnością charytatywną, naukową oraz na polu kultury i sztuki. Wszystkich cechuje wyjątkowa otwartość, wrażliwość i przyjaźń. Szczególnie honorujemy osoby  zasłużone w organizacji życia osób wykluczonych i poszkodowanych przez los. Radujemy się, że to liczna grupa aspirująca do wypełniania dewizy Orderu  Praemiando Incitat.

 

III  KLASA ORDERU  -KRZYŻ KOMANDORSKI   OTRZYMUJĄ

 1. Jacek Boniecki, 
 2. Joachim Adamczyk,
 3. Stanisław Bałdyga,
 4. Ks. Kazimierz Chrostowski MIC, 
 5. Cezary Dunin – Mugler,
 6. Władysław Demski,
 7. Ppłk. Leszek Klag,
 8. Krystyna Maria Kłoda,
 9. Władysław Kościółek,

10.Mariusz Kramarz,

11.Kornelia Lach,

12.Monika Lubieniecka,

13.Lech  Marczak,

14.Jacek Maziuk,

15.Mariusz Michno,

16.Mirella Michno,

17.Lech Pilecki,

18.Bryg, mgr inż. Edward Pruski,

19.Marek Ritter,

20.Aleksandra Stefaniak,

21.Zdzisław Strycharz,

22.Mariusz Usydus,

23.Bolesław Wolanin,

24.Ks. kanonik Jan Wasilewski,

25.Antoni Tatarczyk.

 

 

IV KLASA  ORDERU - KRZYŻ OFICERSKI    OTRZYMUJĄ:

 1. Jan Jokiel,
 2. Lucjan Kostrowicki,
 3. Tomasz Kozicki,
 4. Marian Macander,
 5. Anna Marczak,
 6. Anna Masztalska,
 7. Paweł Przybyło,
 8. Piotr Rozlau,
 9. Katarzyna Styczyńska,

10.Stefan Ścieżka,

11.Jerzy Urbanik.

 

V klasa Orderu otrzymują:

 1. Czesław Wolski,
 2. Krzysztof Lentka,
 3. Przemysław Świderski.

 

Dodatkowe dekoracje:

WRĘCZENIE Komandorii Świętego Wojciecha ks. Biskupowi dr Antoniemu P. Dydyczowi –Kapituła Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki św. Floriana Mazovia-działając na mocy uprawień statutowych nadanych w 1050 Rocznicę Chrztu Polski  przyznała Komandorię św. Wojciecha  Jego Ekscelencji ks. bp Antoniemu Pacyfik Dydyczowi – jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczeństwa i praw człowieka na wszystkich polach życiowej aktywności oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei Świętego Wojciecha.
Wręczenia Komandorii dokonają;  Komandor Kapituły – Jacek Gromek i Kanclerz Kapituły -Piotr Jakub Pniewski
, oraz  ppłk rez. pilot Michał Fałat.

 WRĘCZENIE medali Związku Piłsudczyków RP dla dr Jacka Macyszyna oraz Pana  Sawickiego- dokonał  Kanclerz Kapituły ks. prałat Wacław  Piszczek

 WRĘCZENIE medalu LOK dla por. Michała Malinowskiego wręcza Pan płk  rez. pilot  Józef Jagos -Sekretarz Zarządu Głównego LOK, oraz  ppłk rez. pilot Michał Fałat.

Podziękowanie w imieniu orderowanych wygłosił  Pan Rektor - prof. dr hab. inż. Jan Misiak - Kawaler Orderu Św. Stanisława I klasy.

W imieniu Kapituły Orderu dziękuję:

Jest z nami Pani Zofia Czekalska -uczestniczka Powstania Warszawskiego

 • Księdzu Biskupowi dr Antoniemu Dydyczowi i ks. proboszczowi Zygmuntowi Robertowi Berdychowskiemu oraz księżom koncelebransom za sprawowanie uroczystej mszy.
 • Pocztom sztandarowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pocztowi sztandarowemu i uczniom klas mundurowych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu.
 • Wolontariuszom fundacji „Skarby Narodu” oraz pozostałym  wolontariuszom. Szczególne podziękowania składam Państwowemu Zespołowi Ludowemu Pieśni i Tańca  „MAZOWSZE” za piękny koncert. ZESPÓŁ MAZOWSZE - wykona 3 utwory na zakończenie.
 •  (WSPÓLNA FOTOGRAFIA Foto i video Joanna Marcinkiewicz tel. (+48)504240190).