Wielka Kapituła Orderu Świętego Stanisława - Stowarzyszenie Dam i Kawalerów Orderu św Stanisława w Polsce

CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki.
Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics (statystyki oglądalności) oraz skrypt serwisu Facebook, który również może zapisywać ciasteczka.
Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

Szanowni Państwo na łamach naszej strony zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce rozpoczynamy prezentację sylwetek Kawalerów Orderu , oraz członków Stowarzyszenia i ich dokonań na płaszczyźnie charytatywnej. Prezes Zarządu  

012


Parafia p.w. Świętego Krzyża

Inwestytura Orderu św. Stanisława

w dniu 7 maja 2017 roku

 

Rozpoczęcie ceremonii nastąpiło o godz. 13 Mszą św. w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 wprowadzeniem sztandarów

Uczestników powitał ks. Proboszcz Zygmunt Robert Berdychowski. Mszy św. przewodniczył ekscelencja ks. Biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz.

 

Nastąpiło powitanie przez Ks. Proboszcza Zygmunta Roberta Berdychowskiego władz Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Polsce: Wielkiego Mistrza - Stanisława Iwańczaka i Wielkiego Kanclerza Prof. Mirosława Nadera oraz członków Kapituły i kandydatów do Orderu.

Mszy przewodniczył ekscelencja Ks. biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej.

Mszę celebrowali:

1.     ks. Proboszcz Zygmunt Robert BERDYCHOWSKI,
2.     ks. Biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz,
3.     ks. Wojciech Sokołowski,
4.     Ks. Grzegorz Jagieł,
5.     Ks. Wacław Piszczek,

i inni koncelebranci.

 Uczczono pamięć zmarłych Kawalerów Orderu Św. Stanisława:

Prof. dr hab. Marka Kwiatkowskiego- byłego Wielkiego Mistrza naszego Orderu oraz ks. Arcybiskupa Rektora dr Tadeusza Gocłowskiego - Kawalera Orderu Orła Białego, biskupa polowego Wojska Polskiego prof. dr hab. gen. Tadeusza Płoskiego, prof. dr hab. Mirosława Ponczka, prof. dr hab. inż. Kazimierza Szulborskiego, mgr inż. Mariana Węgorowskiego oraz inne osoby zmarłe.

Fragmenty pism czytali: prof. Ewa Swoboda-Kopeć i dr Jacek Macyszyn

Ordery poświęcili ks. Zygmunt R. Berdychowski z biskupem.

 

Gości przywitał prowadzący - Wielki Kanclerz prof. Mirosław Nader .

Ekscelencjo Księże biskupie, Wielebni księża, Dostojni goście, Damy i Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, Szanowni Zgromadzeni witam wszystkich w imieniu Kapituły Orderu.

Naszym inwestyturom towarzyszy zawsze pieśń: „Witaj, majowa jutrzenko” znana też jako: Mazurek 3 Maja czy  Trzeci Maj. To pieśń przywołująca pamięć  Konstytucji 3 Maja, pierwszej konstytucji w Europie..

 Orkiestra wykonała OSP z Nadarzyna pieśń : „Witaj, Majowa Jutrzenko”

Szanowne Damy i Kawalerowie, Szanowni Państwo.

 Ubiegły rok zaznaczył się odejściem zasłużonych Kawalerów Orderu. W pierwszej kolejności muszę wspomnieć zmarłego w dniu 10 sierpnia 2016 i zasłużonego dla kultury i dziedzictwa narodowego Profesora dr hab. Marka Kwiatkowskiego. Prof. Marek Kwiatkowski pełnił w latach 2003-2016, za zgodą Prymasa Polski Jego Ekscelencji Józefa Glempa funkcję Wielkiego Mistrza Orderu. Był historykiem sztuki, muzealnikiem, wybitnym znawcą architektury i sztuki czasów króla Stanisław Augusta.Był pierwszym i wieloletnim dyrektorem zespołu pałacowo-ogrodowego Muzeum w Łazienkach Królewskich, któremu poświecił 48 lat życia. Ponadto był członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1983), honorowym obywatelem m.st. Warszawy (2003). Był Kawalerem Orderu Uśmiechu, a w 2005 został odznaczony przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prestiżowym Złotym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Dzięki Jego umiłowaniu historii i tradycji nasz Order mógł się rozwijać w Polsce, inwestytury odbywały się w Łazienkach Królewskich, a od 2014 r. mieścimy się w historycznej siedzibie Orderu w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie.

Cześć Jego pamięci!

Szanowni Państwo

Mało jest okazji do celebrowania inicjatyw, które szczycą się tradycją sięgającą XVIII wieku. Tak długa i wspaniała historia to ogromne zobowiązanie dla nas, depozytariuszy owej tradycji z piękną dewizą Orderu „Praemiando Incitat”.

Order Św. Stanisława funkcjonuje dlatego, że wciąż żywa jest potrzeba służby publicznej, czynienia dobra, wspomagania potrzebujących. Order przypomina czasy królewskiej świetności I Rzeczpospolitej, która w dziele ratowania bytu politycznego nie zapomniała o zadaniach społecznych. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 Order św. Stanisława wyprzedził chronologicznie ustanowienie orderu wojennego Virtuti Militari – tak jak gdyby służba społeczna była dla króla równie ważna jak bohaterska postawa żołnierza na polu walki.

 Tak jak przed laty, potrzebne są szlachetne postawy i wzorce do naśladowania. Order św. Stanisława służy tej sprawie. Jego znaczenie jednak, podobnie jak i znaczenie Virtuti Militari zostało w okresie zaborów obniżone. Po odzyskaniu niepodległości rolę tego Orderu przejęła Polonia Restituta, ustanowiona w 1921 roku.

Poprzez ekskluzywność i historyczną tradycję, Order św. Stanisława wpisuje się w oczekiwania społeczne. Naturalny okres nadawania odznaczeń w dniu 3 maja, bądź około 8 maja, w dzień św. Stanisława, stanowi dodatkową oprawę rocznicy Konstytucji z 1791 roku.

 Dzisiaj znajdujemy się w historycznej siedzibie Orderu Świętego Stanisława w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. To w tym miejscu 7 maja 1765 roku, a więc 252 lat temu, król Stanisław August Poniatowski wręczył po raz pierwszy Ordery Św. Stanisława.

 W 2015 roku, a więc w 250-lecia ustanowienia Orderu erygowana została w tym Kościele tablica pamiątkowa. Wydaliśmy także księgę Jubileuszową autorstwa dr Zbigniewa Dunina Wilczyńskiego – historyka i Kawalera Orderu.

Papież Święty Jan XXIII ustanowił świętego Stanisława, pierwszorzędnym Patronem Polski, a Święty Jan Paweł II nazwał go „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”. Posiadając takiego patrona ustanowiliśmy także wobec siebie samych szlachetne zobowiązanie do kultywowania Jego przesłania.

 

Szanowni Państwo

Zanim przystąpię do prezentacji nowych kawalerów orderu, przedstawiam członków Wielkiej Narodowej Kapituły Orderu Świętego Stanisława w Polsce:

Przedstawiam naszego Seniora i nowego Wielkiego Mistrza Orderu Świętego Stanisława w Polsce – Pana Płk. Stanislawa Iwańczaka - ministra pełnomocnego za czasów Prezydenta Augusta Zaleskiego na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii. To za sprawą Pana Ministra Order funkcjonuje ponownie w Polsce. Jest Pan, - Wielki Mistrzu - swoistą klamrą spinającą czasy Orderu Św. Stanisława w Wielkiej Brytanii i odnowiony Order w wolnej Polsce.

Przedstawiam Honorowego Kanclerza Wielkiej Narodowej Kapituły Orderu Pana mgr inż. Mariana Salę.

 

Funkcję Wielkiego Kanclerza Wielkiej Narodowej Kapituły Orderu Świętego Stanisława w Polsce pełni obecnie prof. dr hab. Mirosław Nader.

 

Przedstawiam pozostałych Członków Wielkiej Narodowej Kapituły Orderu Świętego Stanisława w Polsce:

 

 1. Z-ca Wielkiego Kanclerza - płk. dr inż. Jacek Macyszyn
 2. Z-ca Wielkiego Kanclerza – prof. dr hab. Janusz Cisek
 3. Z-ca Wielkiego Kanclerza - dr hab. n. med. Ewa Swoboda-Kopeć
 4. Ks. Zygmunt Robert Berdychowski CM
 5. Płk. dypl. pil Michał Fałat
 6. Jacek Gromek

 

 1. Kazimierz Kuberski
 2. Adam Miczajka
 3. Dr n. med. Andrzej Misiak
 4.  Ks. dr Wiesław A. Niewęgłowski
 5.  Wojciech Papież
 6.  Dr Zbigniew Dunin-Wilczyński
 7.  Dr n. med. Witold Witczak

Witam Komandorów Komandorii: Mazowieckiej, Lubelskiej, Śląskiej, Pomorskiej, Nadprzemszańskiej i Zagłębiowskiej.

Witam Damy i Kawalerów Orderu Św. Stanisława przybyłych na uroczystość oraz dostojnych gości i sympatyków Orderu.

 Szanowni Państwo

 Kapituła Orderu na posiedzeniu w dniu 17 marca 2017 r. po wnikliwym rozpatrzeniu kandydatur zatwierdziła listę osób, które dzisiaj będą honorowane Orderem.

 

 W klasie I Orderu honorujemy wyjątkowe osiągnięcia, zarówno organizacji jak i osób indywidualnych. Przykładowo w 2015 r. Ordery wręczyliśmy Polskiemu Stowarzyszeniu Chorych na Hemofilię oraz Zespołowi Pieśni i Tańca „ŚLĄSK”.

       

 W tym roku wyróżniamy także 2 instytucje: Sztandar VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława IV w Warszawie i orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna.

 

 Mirosław Nader wygłasza kolejno rekomendację dla poszczególnych osób według listy z biografiami osób wyróżnionych przez Kapitułę dla I i II klasy.

 

 

 ORDER Św. STANISŁAWA OTRZYMUJĄ:

642 Sztandar VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława IV w Warszawie.

605 Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej – Nadarzyn.

 ORDER I KLASY- KRZYŻ WIELKI ORDERU Św. STANISŁAWA OTRZYMALI:

 

595    Dr Emanuel Józef Bączkowski

596    Prof. zw. dr hab. Juliusz Chrościcki

597    Prof. zw. dr kpt. ż. w. Daniel Duda

 598 Tadeusz Dubiański

 599 Zenon Jabłoński

600    Włodzimierz Pacelt

601    Prof. dr hab. n. med. Ryszard Pogłód

 602 Prof. zw. dr hab. Bogusław Polak

 603 Dr Jakub Piotr Pniewski

604    Marian Franciszek Winiecki

 550 Zbigniew Wożniak

 

II KLASA ORDERU KRZYŻ KOMANDORSKI Z GWIAZDĄ OTRZYMALI:

 

605 Arkadiusz Czartoryski 607 Bogusław Graliński 608 Mgr inż. Wiesław Grzybowski 609 Marek Marcińczyk 559 Ks. kustosz Wojciech Sokołowski 611 Płk Benedykt Trojanowski 612 Paweł Witaszek

 

 III KLASA ORDERU - KRZYŻ KOMANDORSKI OTRZYMALI:

 

613    Mgr Andrzej Budziński 614 Płk. Jan Ciećka 615 Ppłk pilot Mirosław Czechowski 616 Stanisława Duda 617 Bożydar Dunin Kozicki 618 Robert Edelwajn 619 Janusz Grzyb 620 Wiesław Jacyna 621 Grzegorz Jagieł 622 Jarosław Jarzyna 623 Marek Jędrzejczak 624 Anna Jagusz 625 Teresa Kopeć 626 Władysław Krajewski 627 Aleksander Krasiński 628 Dr Kornelia Ewa Lach 629 Edward Lasok 630 Dariusz Łaszyca 631 Krzysztof Mucha 632 Janusz Parchimowicz 633 Tomasz Józef Perkowski 634 Honorata Prokop 635 Bogumiła Stańczak 636 Cecylia Śliwa 637 Eugeniusz Święcki 638 Antoni Tatarczyk 639 Tomasz Wencel 640 Mgr Mirosław Zajdler 641 Marcin Zdrojewski

IV KLASA ORDERU - KRZYŻ OFICERSKI OTRZYMALI:

643    Tomasz Kocent 644 Ks. Wacław Piszczek 645 Jan Stadnicki 646 Grzegorz Ziarno

 Podziękowanie w imieniu orderowanych wygłosił poeta Pan BogusławGraliński - Kawaler Orderu II klasy, który dzisiaj otrzymał.

Kapituła Orderu dziękuje:

 • księdzu Biskupowi Dr Antoniemu Dydyczowi i ks. proboszczowi Zygmuntowi Robertowi Berdychowskiemu i księżom koncelebrantom za sprawowanie uroczystej mszy.
 • Pocztom sztandarowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Pocztowi sztandarowemu i uczniom klas mundurowych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu.
 • Strzelcom Jednostki Strzeleckiej 1405 Warszawa.
 • Wolontariuszom fundacji „Skarby Narodu” oraz pozostałym wolontariuszom.

 

 Orkiestra OSP z Nadarzyna - wykona 3 utwory na zakończenie.

 

Foto i video Joanna Marcinkiewicz tel. (+48)504240190