Wielka Kapituła Orderu Świętego Stanisława - Stowarzyszenie Dam i Kawalerów Orderu św Stanisława w Polsce

CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki.
Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics (statystyki oglądalności) oraz skrypt serwisu Facebook, który również może zapisywać ciasteczka.
Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

Szanowni Państwo na łamach naszej strony zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce rozpoczynamy prezentację sylwetek Kawalerów Orderu , oraz członków Stowarzyszenia i ich dokonań na płaszczyźnie charytatywnej. Prezes Zarządu  

012


Parafia p.w. Świętego Krzyża

Inwestytura Orderu św. Stanisława 
w dniu 8 maja 2016 roku

 

Rozpoczęcie ceremonii nastąpiło o godz. 13 Mszą św. w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 3. 

WPROWADZONO SZTANDARY.
Uczestników powitał ks. Proboszcz Zygmunt Robert Berdychowski. Mszy św. przewodniczył ekscelencja ks. Biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz. 

Msza św. celebrowali:
ks. Proboszcz Zygmunt Berdychowski,
ks. Biskup dr Antoni Dydycz,
ks. Krzysztof Gołębiewski,
ks. Paweł Rycyk, 
ks. Wojciech Sokołowski, 
ks. Radosław Walerowicz,
oraz inni koncelebranci.  

Podczas mszy uczciliśmy pamięć zmarłych Kawalerów Orderu św. Stanisława i osób związanych z Orderem:

 1. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, który dwukrotnie przewodniczył mszy podczas uroczystej Inwestytury w 2014 i 2015 r.
 2. Biskupa polowego WP prof. gen. Tadeusza Płoskiego, który zginął w katastrofie Smoleńskiej,
 3. prof. dr hab. Mirosława Ponczka,
 4. prof. dr hab. inż. Kazimierz Szulborskiego,
 5. Mirosława Klepackiego,
 6. Władysława Stanisławskiego,
 7. Mariana Węgorzewskiego
  oraz inne osoby zmarłe wcześniej.

 Fragmenty pism czytali: prof. Ewa Swoboda-Kopeć i dr Jacek Macyszyn

 

Podczas Mszy św. nastąpiło poświęcenie Orderów św. Stanisława przez ks. Zygmunta Berdychowskiego z biskupem.

Po zakończeniu Mszy Świętej ks. proboszcz poprosił o prowadzenie dalszej części Inwestytury Wielkiego Kanclerza Orderu św. Stanisława B i M prof. Mirosława Nadera.

 

Gości powitał Wielki Kanclerz prof. Mirosław Nader następującym przemówieniem.

 

„Ekscelencjo Księże biskupie, Wielebni księża, Dostojni goście, Damy i Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, Szanowni Zgromadzeni witam wszystkich w imieniu Kapituły Orderu.

Naszym inwestyturom towarzyszy zawsze pieśń: „Witaj, majowa jutrzenko”, znana też jako: Mazurek 3 Maja czy Trzeci Maj. To pieśń przywołująca pamięć Konstytucji 3 Maja z 1791 r. z przed 225 lat.

 Proszę o wykonanie pieśni : „Witaj, Majowa Jutrzenko”, gra wirtuoz organowy - Emanuel Bączykowski.”

 

Po wykonaniu pieśni nastąpiło słowo Kanclerza:

 

„Szanowne Damy i Kawalerowie, Szanowni Państwo.

Mało jest okazji do celebrowania inicjatyw, które szczycą się tradycją sięgającą XVIII wieku. Tak długa i wspaniała historia to ogromne zobowiązanie dla nas, depozytariuszy owej tradycji. Dzisiejsza uroczystość wypada w 251 rocznicę ustanowienia Orderu św. Stanisława.

Order św. Stanisława funkcjonuje do dnia dzisiejszego, dlatego, że wciąż żywa jest potrzeba służby publicznej i czynienia dobra. Order przypomina czasy królewskiej świetności I Rzeczpospolitej, która w dziele ratowania bytu politycznego nie zapomniała o zadaniach społecznych. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765, wyprzedził chronologicznie ustanowienie orderu wojennego Virtuti Militari. Tak jak przed laty potrzebna jest mobilizacja społeczna, potrzebne są szlachetne postawy i wzorce do naśladowania. Order św. Stanisława służy tej sprawie. Jego znaczenie jednak, podobnie jak i znaczenie Virtuti Militari zostało w okresie zaborów obniżone. Po odzyskaniu niepodległości rolę tego Orderu przejęła Polonia Restituta, ustanowiona w 1921 roku.

 Istnieje potrzeba dopełnienia funkcji Polonii Restituta poprzez odtworzony Order św. Stanisława, którym jak niegdyś, honorujemy zasługi na polu działalności charytatywnej, społecznej, nauki, kultury i sztuki.

Z kolei poprzez ekskluzywność i historyczną tradycję, Order św. Stanisława wpisuje się w oczekiwania społeczne.

 Dzisiaj znajdujemy się w historycznej siedzibie Orderu Świętego Stanisława w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. To tutaj 251 lat temu król Stanisław August Poniatowski w dniu 7 maja 1765 roku wręczył po raz pierwszy Ordery  św. Stanisława. Dla upamiętniania powołania do życia Orderu, w ubiegłym roku erygowana została w tym Kościele tablica pamiątkowa 250-lecia ustanowienia Orderu, którą odsłoniliśmy z udziałem świętej pamięci Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Miał być dzisiaj z nami…….

 W tym roku wydaliśmy księgę jubileuszową Orderu autorstwa dr Zbigniewa Dunina Wilczyńskiego. Niech te skromne dowody pamięci towarzyszą nam w dniu dzisiejszym, ale i na przyszłość, ku pokrzepieniu w trudzie czynienia dobra.

W bieżącym roku nasza Inwestytura wpisuje się w obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski. Sprzyja to refleksji nad źródłami naszej tożsamości, ale i genezą naszego Orderu. Jest on przecież powiązany z tradycją chrześcijańską i honoruje osoby, które realizują religijny i społeczny zarazem obowiązek służby ku pożytkowi publicznemu. Nasz Patron zajmuje w historii polskiego Kościoła ogromną rolę. Święty Stanisław, który działał w początkowym okresie formowania się państwowości (zginął w 1079 r.) został nazwany przez św. Jana Pawła II „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”. W 1963 roku papież Jan XXIII ustanowił Świętego Stanisława, wraz ze Świętym Wojciechem i Najświętszą Maryją Panną Królową Polski, pierwszorzędnym Patronem Polski. Pamiętajmy o tym, bo to wielkie zobowiązanie dla wszystkich.”

Przedstawiam członków Wielkiej Narodowej Kapituły Orderu Świętego Stanisława  w Polsce:

 

 1. Wielkiego Mistrza Orderu Świętego Stanisława w Polsce prof. dr hab. Marka Kwiatkowskiego, 
 2. Honorowego Kanclerza, byłego członka Rządu na uchodźstwie, Pana ministra płk. Stanisława Iwańczaka,
 3. Honorowego Kanclerza Pana mgr inż. Mariana Salę,

 

 Funkcję Wielkiego Kanclerza pełni prof. Mirosław Nader.

 

Przedstawiam pozostałych Członków Kapituły Orderu:

 1. z-ca Wielkiego Kanclerza - płk. dr Jacek Macyszyn – pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Dam i Kawalerów w Polsce,
 2. z-ca Wielkiego Kanclerza – prof. dr hab. Janusz Cisek,
 3. z-ca Wielkiego Kanclerza - dr hab. n. med. Ewa Swoboda-Kopeć,
 4. ks. Zygmunt Robert Berdychowski –proboszcz parafii Św. Krzyża,
 5. ks. dr Wiesław A. Niewęgłowski,
 6. dr Zbigniew Dunin-Wilczyński,
 7. dr n. med. Andrzej Misiak,
 8. płk. dr n. med. Witold Witczak,
 9. płk. dypl. Michał Fałat,
 10. Pan Mgr Adam Miczajka,
 11. Pan Wojciech Papież,
 12. Pan Kazimierz Kuberski,
 13. Pan Jacek Gromek.

 

Kapituła Orderu na posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 r. po wnikliwym rozpatrzeniu kandydatur zatwierdziła listę osób, które dzisiaj będą odznaczane.

 

W klasie I Orderu honorujemy wyjątkowe osiągnięcia, zarówno organizacji jak i osób indywidualnych.

 

Order I Klasy - KRZYŻ WIELKI ORDERU Św. STANISŁAWA OTRZYMUJĄ:

 

 1. Pan JAROSŁAW BIERECKI
 2. Pan dr MAREK GĘDEK
 3. Pan prof. zw. dr hab. med. KRAWCZYK MAREK
 4. prof. dr hab. WOJCIECH MALAJKAT  
 5. Pan prof. dr hab. med. KARZIMIERZ RĄPAŁA
 6. mgr inż. JERZY SIEDLACZEK
 7. Pan RAFAŁ SKĄPSKI
 8. Pan STANISŁAW ŚLIWA  
 9. dr n. med. JERZY TUJAKOWSKI
 10. Pan JACEK GROMEK  

 

II Klasa –KRZYŻ KOMANDORSKI Z GWIAZDĄ

 

 1. Pan dr JAKUB JERZY CZARKOWSKI  
 2. Pan prof. DANIEL DUDA
 3. Pani mgr DOROTA GRZEGORCZYK
 4. Pani mec. JADWIGA GRZEGOREK  
 5. Pani EWA MAŁGORZATA MACYSZYN
 6. Pan MAREK MICHALAK
 7. Pan EDWARD SZWEDA  
 8. Pan JERZY CICHOCKI  
 9. Pan JACEK STACHIEWICZ
 10. Pan komandor WIESŁAW CUPER

 

 

III Klasa - KRZYŻ KOMANDORSKI

 

Orderem św. Stanisław III klasy nagradzamy osoby szczególnie wyróżniające się w swoim środowisku wzorową pracą samorządową, charytatywną, naukową oraz na polu kultury i sztuki. Wszystkich cechuje wyjątkowa otwartość, wrażliwość i przyjaźń do drugiego człowieka. 

 

 1. Pan MAREK BATOGOWSKI,
 2. Pan PAWEŁ BIAŁECKI,  
 3. Pan dr hab. RYSZARD BRODA,
 4. Pan TADEUSZ CHROSZCZYK,  
 5. prof. JOANNA HEYMAN SALVADE,
 6. płk. pil. JÓZEF JAGOS,
 7. dr ALICJA JOŃCZYK,
 8. Pan ZBIGNIEW JUDYCKI,
 9. Pan JERZY KRÓL,
 10. Pani MARIETTA KRUZEL-SOSNOWSKA,
 11.  Pani AGATA MARSZAŁEK,
 12.  Pani dr GRAŻYNA MELANOWICZ,
 13.  mec. KATARZYNA MISIEK,
 14.  Pani BARBARA MISIEK,
 15.  dr n. med.  MICHAŁ SKALSKI,
 16.  Pan ADAM SOSNOWSKI – (odbiór z 2015 r.),
 17.  Pani MARIA MOKOSA – BĄCZKOWSKA,
 18.  Pani JADWIGA WYROZUMSKA,
 19.  Pan PIOTR ŚLIWOWSKI, 
 20.  Pan WŁODZIMIERZ PACENT, 
 21.  ks. Radosław WALEROWICZ  

 

 

IV Klasa – KRZYŻ OFICRESKI

 

 1. Pani MARIA KOZŁECKA,
 2. Pan DANIEL KORZEŃ,
 3. Pan KRZYSZTOF KRASZEWSKI.  

 

 Po wręczeniu orderów podziękowanie w imieniu orderowanych wygłosi Pan Jarosław Bierecki.

 Prowadzący prof. Mirosław Nader podziękował biskupowi dr Antoniemu Dydyczowi i ks. proboszczowi Zygmuntowi Robertowi Berdychowskiemu oraz księżom koncelebrantom za sprawowanie uroczystej Mszy św. oraz pocztom sztandarowym.
Po dokonaniu podziękowań wyprowadzono sztandary.
Zamknięcia ceremonii dekoracji dokonał prof. Mirosław Nader. 
Pamiątkowym fotografiom nie było końca.
Zakończenie uroczystości nastąpiło ok. godz. 16.