Wielka Kapituła Orderu Świętego Stanisława - Stowarzyszenie Dam i Kawalerów Orderu św Stanisława w Polsce

CIASTECZKA
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe zapamiętanie przez stronę preferowanego języka i wielkości czcionki.
Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics (statystyki oglądalności) oraz skrypt serwisu Facebook, który również może zapisywać ciasteczka.
Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Strona używa ciasteczek - przeczytaj więcej

Szanowni Państwo na łamach naszej strony zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce rozpoczynamy prezentację sylwetek Kawalerów Orderu , oraz członków Stowarzyszenia i ich dokonań na płaszczyźnie charytatywnej. Prezes Zarządu  

012


Parafia p.w. Świętego Krzyża

 

W roku Jubileuszu 250-lecia ustanowienia przez ostatniego króla Polski Stanisława Poniatowskiego 7 maja 1765 roku Orderu Św. Stanisława Biskupa i Męczennika , Wielka Narodowa Kapituła Orderu Św. Stanisława razem ze Stowarzyszeniem Dam i Kawalerów Orderu Św. Stanisława zaplanowały szereg przedsięwzięć mających uświetnić tą rocznicę.

Celowi temu poświęcono także zorganizowanie przez Komandorię Zagłębiowską Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Św. Stanisława i Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach sympozjum nt. :Historia Orderu Św. Stanisława i jego znaczenie w społeczeństwie polskim XXI wieku”. W programie sesji zaprezentowano :

 

 • - „Kult św. Stanisława”- prof. dr hab. Jerzy SPERKA dyrektor Instytutu Historii UŚ;

 • - „Ustanowienie i rozdawnictwo Orderu Św. Stanisława za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego”- dr hab. Dariusz Rolnik- UŚ;

 • - „Insygnia Orderu w okresie stanisławowskim”- mgr Dawid Madziar UŚ;

 • - „ Rozdawnictwo Orderu Św. Stanisława w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego”- prof. AJD dr hab. Dariusz Złotowski- Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie;

 • - „ Insygnia Orderu w w/w okresie”- mgr Dominika Rachel- Mantur UŚ;

 • - „Order Św. Stanisława w Rosji”- prof. dr hab. Dariusz Nawrot UŚ- Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XXI w. UŚ;

 • - „Order Św. Stanisława po roku 1918 i możliwości jego oddziaływania na doskonalenie wyczucia społecznego w Polsce XXI wieku- dr inż. Bogdan ĆWIĘK, Henryk Bebak- Zagłębiowska Komandoria Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Św. Stanisława w Polsce. Zorganizowano także we współpracy z Fundacją Skarby Narodu w dolnym Kościele Św. Krzyża w Warszawie wystawę prezentują historię Orderu Św. Stanisława w Polsce.

 

Dla upamiętnienia Jubileuszu 250-lecia ustanowienia Orderu Św. Stanisława ufundowana została i umieszczona na jednym z filarów Kościoła Św. Stanisława tablica pamiątkowa wykonana przez artystę rzeźbiarza Pana Bogdana MARKOWSKIEGO odsłonięta i poświęcona podczas uroczystej Inwestytury Orderu Św. Stanisława 10 maja br. przez ks. arcybiskupa Tadeusza GOCŁOWSKIEGO.

Uroczyste obchody Jubileuszowe w Kościele Św. Krzyża w Warszawie poprzedzała Masza Święta pod przewodnictwem ks. abpa Tadeusza Gocławskiego z udziałem dziesięciu księży

 

 

 1. ks. Proboszcz Zygmunt BERDYCHOWSKI,
 2. ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski
 3. ks. Prof. Marek Ćwiek
 4. ks. Dr Wiesław Niewęgłowski
 5. ks. Dr Rafał Śpiewak
 6. ks. Krzysztof Gołębiewski,
 7. ks. kustosz Eugeniusz Makulski,
 8. ks. płk. Marian Kmiecikowski
 9. ks. płk. Marek Kwieciński
 10. ks. Piotr Jaśkiewicz

 

Podczas wygłoszonej homilii ks. abpa zwrócił uwagę na znaczenie tego wyróżnienia zarówno w przeszłości jak i współcześnie. Po poświęceniu Orderów i odsłonięciu tablicy pamiątkowej i po zakończeniu mszy przystąpiono do uroczystej Inwestytury Orderu którym uhonorowano:

 

Nr. 489.  Polskie Towarzystwo Chorych na Hemofilię, Krzyżem Wielkim z Gwiazdą

Nr. 490.  Zespół Pieśni i Tańca „ŚLĄSK”, Krzyżem Wielkim z Gwiazdą

Nr. 491.  Ks. Zygmunt Robert Berdychowski, Krzyżem Wielkim z Gwiazdą

Nr. 492.  Stanisław Dąbrowski, Krzyżem Wielkim z Gwiazdą

Nr. 493.  Krystyna  Gucewicz – Przybora, Krzyżem Wielkim z Gwiazdą

Nr. 494.  Wojciech  Wacław  Hetman, Krzyżem Wielkim z Gwiazdą

Nr. 495.  Jerzy  Jurek – Gotowski, Krzyżem Wielkim z Gwiazdą

Nr. 496.  Ks. płk  Marian  Kmiecikowski, Krzyżem Wielkim z Gwiazdą

Nr. 497.  Ks. płk  Marek  Kwieciński, Krzyżem Wielkim z Gwiazdą

Nr. 498.  Mieczysław  Lweandowski, Krzyżem Wielkim z Gwiazdą

Nr. 500.  Ks. dr  Rafał  Śpiewak, Krzyżem Wielkim z Gwiazdą

Nr. 501.  Prof. Gustaw  Zemła, Krzyżem Wielkim z Gwiazdą

Nr. 502.  Urszula  Bogobowicz, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Nr. 503.  Adam  Buszko, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Nr. 504.  Emanuel  Bączkowski, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Nr. 505.  Ks. prałat Prof. Henryk Ćwiek, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Nr. 506.  Ks. kanonik  Piotr  Jaśkiewicz, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Nr. 507.  Prof. dr hab. Andrzej  Jakubiak, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Nr. 508.  Piotr  Krajewski,  Krzyżem  Komandorskim  z  Gwiazdą

Nr. 509.  Sędzia Michał Kopeć, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Nr. 510.  Kazimierz  Kuberski, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Nr. 511.  Rafał  Kolaszyński, Krzyżem Kmandorskim z Gwiazdą

Nr. 512.  Martin  Lewandowski, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Nr. 513.  Jerzy  Misiak, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Nr. 514.  Maestro dr  Jan  Rybarski, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Nr. 515.  Stanisław  Władysław  Śliwa, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Nr. 516.  Dr Krzysztof  Wąsowski, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Nr. 518.  Jan  Cedro, Krzyżem  Komandorskim

Nr. 519.  Zbigniew  Cieplik, Krzyżem Komandorskim

Nr. 520.  Wiesław  Fleszar, Krzyżem Komandorskim

Nr. 521.  Witold  Głowacki, Krzyżem Komandorskim

Nr. 522.  Zbigniew  Grzesiak, Krzyżem Komandorskim

Nr. 523.  Wiesław  Grzybowski, Krzyżem Komandorskim

Nr. 524.  Krzysztof  Janczar, Krzyżem Komandorskim

Nr. 525.  Michał  Pieczeniak, Krzyżem Komandorskim

Nr. 526.  Marek  Piotrowski, Krzyżem Komandorskim

Nr. 527.  Krystyna Piórkowska, Krzyżem Komandorskim

Nr. 528.  Barbara  Rzońca, Krzyżem Komandorskim

Nr. 529.  Bibiana  Sala, Krzyżem Komandorskim

Nr. 530.  Agnieszka  Olejnik  Sosnowska, Krzyżem Komandorskim

Nr. 531.  Adam Sosnowski, Krzyżem Komandorskim

Nr. 532.  Stefan  Smołka, Krzyżem Komandorskim

Nr. 533.  Edward  Szweda, Krzyżem Komandorskim

Nr. 534.  Andrzej  Wołczyński, Krzyżem Komandorskim

Nr. 535.  Bożena  Żebrowska, Krzyżem Komandorskim

Nr. 536.  Aleksandra Biniszewska, Krzyżem Oficerskim

Nr. 537.  Henryk  Andrzej Dunin – Skrzyński, Krzyżem Oficerskim

Nr. 538.  Kornel  Kołakowski,  Krzyżem Oficerskim

Nr. 539.  Andrzej  Kuć, Krzyżem Oficerskim

Nr. 540.  Dariusz  Sienkiewicz, Krzyżem Oficerskim

Nr. 541.  Mirosław  Żyła, Krzyżem Oficerskim

Nr. 542.  Czesław  Czapliński, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Nr. 543.  Waldemar Gujski, Krzyżem Komandorski z Gwiazdą

 

 

 

Inwestyturę uświetnił koncert w wykonaniu:

Solistki Teatru Wielkiego i Opery Narodowej Jadwigi SKOCZYLAS, artysty muzyka wirtuoza organowego Emanuela Bączkowskiego oraz aktora scen polskich Krzysztofa Janczara. Po zakończonej Inwestyturze podczas uroczystego obiadu: Wielki Kanclerz Kapituły prof. dr hab. Mirosław Nader i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Św. Stanisława w Polsce przyznali odznaczenia „za zasługi dla Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Św. Stanisława n/w osoby.

 

 1. Jarosław Bierecki
 2. Adam Byzdra
 3. Zbigniew Cegielski
 4. Leszek Cegliński
 5. Robert Edelwain
 6. Jerzy Gołębiewski
 7. Krzysztof Gołębiewski
 8. Lidia Gromek
 9. Jacek Gromek
 10. Ryszard Karczykowski
 11. Małgorzata Macyszyn
 12. Michał Malinowski
 13. Markowski Bogdan
 14. Piotr Ciborowski
 15. Jacek Przygocki
 16. Jan Rudziński
 17. Paweł Rycyk
 18. Andrzej Ślązak
 19. Piotr Śliwowski
 20. Sebastian Wierzbicki

 

Na stronie internetowej http://wkoss.pl/ w opisie Inwestytury 2015 roku zamieszczono błędne nazwisko wykonawcy pamiątkowej tablicy stworzonej dla upamiętnienia Jubileuszu 250 lecia ustanowienia orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Prawidłowe nazwisko brzmi Bogdan Markowski.   Zarząd Stowarzyszenia bardzo przeprasza za zaistniałą pomyłkę.